Hareskovens Mountainbike Sporgruppe

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Nordvangsvej 11, 3500 Værløse

CVR.: 35615067

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hareskovensmtbspor.dk), sociale medier (Facebook), skiltning i hareskovene.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay 53001). Indsamlingskonto (Reg. 2252 Konto 6286544272)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningen Hareskovens Mountainbike Sporgruppe, hvis formål er at vedligeholdelse og ombygning af Hare-skoves mountainbike spor, de indsamlede midler skal ligeledes anvendes til dækning af tidligere gæld i forbindelse med foreningens arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02954