Hald Ege Borgerforening

14-06-2021

Kontaktoplysninger

Nonbo Hede 4, 8800 Viborg  

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2020 til den 14. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hald-ege-borgerforening.webnode.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 322042) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opførsel af naturplads og skovhave i forbindelse med madpakkehus i Hessum Park, centralt i Hald Ege.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fremtidig vedligehold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02487