Genoprettende Praksis

14-12-2021

Kontaktoplysninger

Mælkevejen 85B, 2. tv., 1440 København K – CVR 40147217

Indsamlingsperiode

Fra den 15. december 2020 til den 14. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5301 Konto 0289152)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til det genoprettende arbejde med lytning og dialog i fælleskaber på kanten.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03050