Gauerslund Gymnastik

20-10-2021

Kontaktoplysninger

Bundsgaard 28, 7080 Børkop – CVR 29951306

Indsamlingsperiode

Fra den 21. oktober 2020 til den 20. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.gauerslundgymnastik.dk), sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.96552)  og kontooverførsel (Reg. 6855 Konto 0001003467)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for springcenter. Herunder 2 stortrampoliner og 2 springgrave, en port (hejsevæg) foran springcenteret.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til 2 airtracks og TV udstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02898