Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum S/I

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Randersvej 2, 8963 Auning

CVR: 58247618

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 15279, 570175) og kontooverførsel (Reg. 7260 Konto 0001390106)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Gammel Estrup Danmarks Herre-gårdsmuseum S/I. Herunder til udvikling og bevaring af kulturarven.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02718