Gadecaféen

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Gadecaféen, Klostergade 54, 8000 Aarhus C

CVR. 34546045

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Gadecaféen. Herunder løn, husleje, fødevare, forsikring mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02348