Fyns Laboratorie for Ung Kunst

02-01-2021

Kontaktoplysninger

Vestergade 24, 5700 Svendborg – CVR 41541873

Indsamlingsperiode

Fra den 2. november 2020 til den 2. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.gofundme.com).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0815 Konto 8159773370)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Fyns Laboratorie for Ung Kunst i år 2021.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02900