Fyens Valgmenighed

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Grønløkkevej 8d, 5000 Odense C - CVR 34136327

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fynsvalgmeninghed.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.: 2370, Konto: 6297340423) og mobile betalingsløsninger (MobilePay 523355)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Fyns Valgmenighed og de aktiviteter der foregår ud fra kirken.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03156