Friends of karaSeco

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Svalevej 2, 9970 Strandby  

Indsamlingsperiode

Fra den 1 maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay Nr. 904870) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Friends of karaSeco vedtægtsbestem-te formål, som er at støtte driften af Karagwe Secondary School, Tanzania. Herunder løn til hjemsendt personale under Corona samt til støtte af skolen udvikling, i samråd med skolens ledelse, eksempelvis gennem rejse penge til udbygning af vandforsyning og IT undervisning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02486