Frankies Pizza ApS

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Solbjergvej 10, 2000 Frederiksberg - CVR 40156607

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg af månedens pizza doneres heraf 25kr.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Smilfonden.

Indsamlingsområde

København, Klampenborg, Hellerup, Frederiksberg, Esbjerg og Aarhus.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04061