Foreningen Minoritet

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Onkel Dannys Plads 1, 1711 København V - CVR: 35356207

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.minoritet.dk), sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål som er at udvikle bedre velfærd, tryghed og værdighed for gadens minoriteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02320