Foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N – CVR 29078718.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.jyskborneforsorg.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.244559) og kontooverførsel (Reg. 3643 Konto 4815438450).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vanskeligt stillede børn, unge og familier i henhold til foreningens vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022. 

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03016