Foreningen imod Ulovlig Logning

22-02-2021

Kontaktoplysninger

Birkegade 15, 2200 København N, CVR 39309386

Indsamlingsperiode

Fra den 23. februar 2020 til den 22. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ulovliglogning.dk), sociale medier (Facebook, Twitter) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for advokat- og sagsomkostninger forbundet med at sagsøge Justitsministeriet på vegne af den danske stat. Den er blevet indsat for at stille krav til brancheorganisationen Teleindustrien om logning af blandt andet metadata. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler an-vendes til fordel for en eller flere tilsvarende foreninger, der tilsigter at begrænse overvågning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02190