Foreningen Fri af misbrug

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Store Kongensgade 85, 2. 3. 1264 København K  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.friafmisbrug.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 211222) og kontooverførsel (Reg. 5336 Konto 0377755).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at forbedre opvækstvilkårene for børn i familier med rusmiddelproblematikker. Herunder støtte småbørnsforældre via familierådgivningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02825