Foreningen Dansk Skoleskak

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Snaregade 10A, 1205 København K - CVR 76843716

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.skoleskak.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 76778) og kontooverførsel (Reg.0400 Konto 4015633099)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skoleskakkens sociale- og læringsindsatser

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03132