Foreningen Copenhagen Suborbitals

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Refshalevej 183A, 1432 København K - CVR 34156158

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.copsub.com).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13128871)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af udstyr samt materialer til at bygge og udvikle raketter samt raketmotorer i 2021

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.20-700-03102