Foreningen af bevarelse af Svostrup Kro

09-02-2021

Kontaktoplysninger

Foreningen af bevarelse af Svostrup Kro, Frederiksberggade 12, 8883 Gjern

CVR. 41151641

Indsamlingsperiode

Fra den 10. februar 2020 til den 9. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Reg.nr.: 7754 kontonr. 1591598

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bevarelse af Svostrup Kro. Herunder lave diger, lægge drænrør omkring kroen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02247