Foreningen 5 skoler

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Bredgade 25F, 4.,  1260 København K – CVR 40356061

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.5skoler.nu), sociale medier, salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.651010, 1217) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 0001070962)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oprettelse og drift af skoler til børn der ikke har en.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02978