FORENING FOR ISLAMISK KULTUR OG VIDEN

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Heimdalsgade 39, 2200 København N - CVR 28694121

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via opstilling af indsamlingsbøsser.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5361 Konto 0263616)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af foreningen. Herunder indretning og faste udgifter som husleje og strøm.

Indsamlingsområde

Heimdalsgade 39, 2200 København N

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03137