Forening ChabaDanmark

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Ole Suhrs Gade 10, 1354 København K - CVR 34432279

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.chabad.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12704968)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ChabaDanmarks aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03154