FORÆLDRE OG FØDSEL

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Flagspættevej 2, 9270 Klarup - CVR 69833012   

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fogf.dk), Nyheds- og medlemsblade og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.276333) og kontooverførsel (Reg.5375 Konto 0242719)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forbedring af forholdene for småbørnsfamilier i forbindelse med graviditet, fødsel og amning

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03168