For Børnenes Skyld

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Gedservej 40, 4800 Nykøbing F - CVR 31160364

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.77722)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afholdelse af juleaften for udsatte børnefamilier, herunder indkøb af gaver, mad og leje af lokaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04104