FONDEN TROENS BEVIS

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C - CVR 19152502

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.troensbevis.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.122420) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 16580546)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for FONDEN TROENS BEVIS vedtægtsbestemte formål:
”Fondens formål er at drive kristen mission og evangelisering i Danmark og i udlandet samt på kristent grundlag at drive hjælpevirksomhed blandt nødlidende børn, unge og familier fortrinsvis i U-landene og Østeuropa. Der skal primært arbejdes på at forkynde evangeliet om Jesus Kristus for folkeslag, der endnu ikke har hørt evangeliet samt for kirkefremmede. Formålet søges fremmet ved samarbejde med og støtte til nationale kirker og indfødte missionærer.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04216