Fonden til støtte for danske soldater i internationale militære missioner

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V – CVR 31957400  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.soldaterlegatet.dk), sociale medier (Facebook) og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.36723) og kontooverførsel (Reg.3001 Konto 10600863)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddeling af legater.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03055