Fonden GRO Kvindekrisecenter

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Gavnøvej 153, 4700 Næstved, cvr. nr. 41365498

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fondengro.dk) og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.277007) og konto-overførsel (Reg. 8411 konto 11160680)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til indsats med krise- og voldsramte kvinder og børn, som bor på Fonden GRO Kvindekrisecenter. Herunder:

Aktiviteter i og uden for huset

• Hjælp til at afholde børnefødselsdage for børn på krisecentret

• Udflugter med kvinder og børn til fx svømmehal, legeland, biograf, tivoli, cirkus

   eller på museum.

• Madaftener for tidligere og nuværende beboere,

• Temaaftner for tidligere og nuværende beboere.

• Starthjælp, når kvinder og børn etablerer nyt hjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02752