Fonden Gotvedinstituttet

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg C – CVR 74303528

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.19239) og konto-overførsel (Reg.8401 Konto 1184508)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for markedsføring af instituttets aktiviteter med henblik på at udbrede Fonden Gotvedinstituttets formål, som er at videreføre Helle Gotveds gymnastikpædagogiske arbejde i Gymnastikhuset til priser, hvor almindelige mennesker kan være med.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02939