Fonden for den muslimske sammenslutning

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Fonden for den muslimske sammenslutning, Grimhøjvej 7, 8220 Brabrand

CVR nr. 32080227

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Støt Fondens renoveringsprojekt af bygningen på Grimhøjvej 7 8220 Brabrand.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02275