Fonden Det Tredie Testamente - Den ny Verdensimpuls

15-10-2021

Kontaktoplysninger

Fonden Det Tredie Testamente - Den ny Verdensimpuls, Vestre Gade 6, 2605 Brøndby – CVR 29146721

Indsamlingsperiode

Fra den 16. oktober 2020 til den 15. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via tidsskriftet ”Den ny Verdensimpuls”

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.227366) og konto-overførsel (Reg. 3572 Konto 3572030989)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til trykning af fondens gratis tidsskrifter.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at trykke flere tidsskrifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02865