Fiq-child-aid.org

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Pelargonievej 5, st. th.2000 Frederiksberg - CVR 35366784
 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021
 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fiq-child-aid.org) og salg/auktion. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 111175) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12643888)
 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for trængende børn og enlige forældre samt udstødte og hjemløse
 

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03101