Fejø Permakultur og Omstillingsinitiativ

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Indsamlingsperiode

Storemosevej 32, 4944 Fejø – CVR 34428255

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fejoepermakultur.wordpress.com).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.5401076) og kontooverførsel( Reg. 8401 Konto 1093576)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oprettelse Permakulturfonden Fejø.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til Permakultur initiativer på Fejø.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03082