Family ApS

05-12-2021

Kontaktoplysninger

Munkebjergvej 5, 2., 5000 Odense C - CVR 36977906

Indsamlingsperiode

Fra den 27. november 2021 til den 5. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.redmenfamily.dk), sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.555552)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Alder Hey Children's Hospital i Liverpool, Storbritannien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 5. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04186