Fagligt Fælles Forbund

30-05-2021

Kontaktoplysninger

Kampmannsgade 4, 1604 København V - CVR 31378028

Indsamlingsperiode

Fra den 6. april 2021 til den 30. maj 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.157489) og kontooverførsel (Reg. 5301 Konto 53010278754)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at styrke indsatsen for demokratiet i Myanmar gennem støtte til industriarbejderforbundne IWFM og MICS. Herunder til deres arbejde for demokrati, menneske- og arbejdstagerrettigheder såsom forsamling-, ytring- og foreningsfriheden og retten til kollektiv forhandling.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til genopbygning af fagbevægelsen i Myanmar via det globale fagforbund IndustriALL Global Union.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03425