EJENDOMSFONDEN MÆNDENES HJEM

14-12-2021

Kontaktoplysninger

Lille Istedgade 2, 1706 København V - CVR 53252915

Indsamlingsperiode

Fra den 15. december 2020 til den 14. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.582477) og kontooverførsel (Reg.2879 Konto 6290887411)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Mændenes hjems vedtægtsbestemte formål, som er at tilbyde midlertidig ophold til personer, der er hjemløse eller ikke kan tilpasse sig et almindeligt samfundsliv samt motivere til resocialisering.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03111