EAA Earth Advocates Association

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Majdal 22, 2770 Kastrup - CVR:36000708.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2021 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.eaango.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr.: 22686) og kontooverførsel (Reg.nr.:5321 kontonr.: 253146).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af nødberedskaber bestående af lokale brandbrigader ude i de små landsbysamfund som trænes i og udstyres til at kunne slukke og forebygge at brandene spreder sig.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til genplantning af træer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03239.