Dyrenes Fristed

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Skoletoften 1, 8420 Knebel - CVR 40776656

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dyrenesfristed.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.7075 Konto 0001345444)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens daglige drift og igangværende projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04102