DONDA APS

13-06-2021

Kontaktoplysninger

Strandgade 20, st. tv., 1401 København K - CVR 40176853

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 13. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår en velgørenhedsmiddag samt via sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2150 Konto 6288544474)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes ubeskåret til fordel for Børnenes Vilkår.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. december 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03660