DIB - Dansk International Bosætningsservice

14-08-2021

Kontaktoplysninger

Klosterport 4, 8000 Aarhus C

Indsamlingsperiode

Fra den 15. august 2020 til den 14. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dib.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 94620) og konto-overførsel (Reg. 8401 Konto.1265380)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningen samt oplysningsarbejde i Danmark og projekter i Syd.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02667