DGT-event

30-12-2021

Kontaktoplysninger

Amager Strandvej 130C, 1. th., 2300 København S - CVR 42793981

Indsamlingsperiode

Fra den 20. november 2021 til den 30. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hjertetpaatasterne.nemtilmeld.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.2277 Konto 9027243379)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Ungdommens Røde Kors.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04207