DFUNK (Dansk Flygtninge Hjælp Ungdom)

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Nørrebrogade 110, 2200 København N – CVR 32003893

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dfunk.dk), sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.75909)  og konto-overførsel (Reg. 8117 Konto 0004965569)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af DFUNK, samt til lokale, regionale og nationale arbejde for og med unge, der er flygtet til Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02844