Det Somaliske Forbund i København

31-01-2021

Kontaktoplysninger

Frederikssundsvej 56, kl. 2400 København NV, CVR 34439095

Indsamlingsperiode

Fra den 31. januar 2020 til den 31. januar 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til renovering af toiletter i foreningens lokaler.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til loftplader til foreningens lokaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. august 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02130