Designere uden Grænser

14-09-2021

Kontaktoplysninger

Fælledvej 12, 2200 København N, CVR 34397457

Indsamlingsperiode

Fra den 15. september 2020 til den 14. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.designereudengraenser.dk), online indsamlingsplatform, og sociale medier (Facebook, Instagram)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7268 Konto 1226972).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens arbejde for udsatte unge og kvinder i Sydafrika's fattigste områder, samt til organisationens arbejde med at sætte fokus på tøjspild i tekstilbranchen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02813