Den Selvejende Institution Skovsnogen - Deep Forest Artland

16-10-2021

Kontaktoplysninger

Døvlingvej 2, 6933 Kibæk - CVR 37285978

Indsamlingsperiode

Fra den 17. oktober 2020 til den 16. oktober 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.deepforestartland.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.176611) og kontooverførsel (Reg.7620 Konto 2134672)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Den Selvejende Institution Skovsnogen

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 16. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03118