DEN ALMENVELGØRENDE FOND KIDS AID DANMARK

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Kæret 8, 7500 Holstebro - CVR 31484332

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kidsaid.dk, www.odendo.dk), online indsamlingsplatform (Samlind), sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 64740, 656862) og kontooverførsel (Reg. 4728 Konto 4665241319) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til syge og svage børn, som er indlagt på hospitaler

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03199