Den almennyttige selvejende institution - MENTORBARN - relationer for livet

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Spinderigade 11G, 7100 Vejle – CVR 36569514  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.mentorbarn.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, LinkedIn).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.63006) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 0011663699)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel drift.  Herunder administration, lønninger, husleje, materialer og rådgivning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02996