Danske-Seniorer

09-09-2021

Kontaktoplysninger

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N, cvr. nr. 10788714

Indsamlingsperiode

Fra den 10. september 2020 til den 9. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 255112) og kontooverførsel (Reg. 5301 konto 0282255)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at fremme seniorers interesser og til at tilbyde seniorer kulturoplevelser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02756