Dansk Myelomatose Forening

28-02-2021

Kontaktoplysninger

Dansk Myelomatose Forening, Fiolgade 21, 3000 Helsingør

CVR. 27554687

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.myelomatose.dk) samt via medlemsblad. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til Dansk Myelomatose Foreningens arbejde i henhold til foreningens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02236