Danmarks Veteraner

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Heksehøjen 19, 4700 Næstved - CVR 32913938

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.danmarksveteraner.dk), online indsamlingsplatform og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 10093) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12527934)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at samle og styrke alle landets veteraner via foreningens sociale aktiviteter med andre veteraner og deres pårørende, hvor de anerkendes, hædres og støttes for deres indsats

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03191