Danish Justice Foundation

14-04-2021

Kontaktoplysninger

Kalvebod Brygge 39, 1560 København V - CVR: 36672064

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2020 til den 14. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dansihjusticefoundation.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til mennesker i tredjeverdenslande, som har fået krænket deres menneskerettigheder. Herunder psykologhjælp, rets bistand og flygtningehjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02338