Dabbagh Welfare Trust

31-01-2021

Kontaktoplysninger

Storetorv 4, 2620 Albertslund, CVR 39409127

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2020 til den 31. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til etablering af vandpumper og brønde i Tanzania.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes ubeskåret til rent drikkevand i Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02186