Con3bute - Institut for Interkulturel Dialog

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Bygmestervej 57, 2400 København NV - CVR 39638622

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.con3bute.org).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 296330) og kontooverførsel (Reg. 3409 konto 12802536).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til foreningens arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05098